Frågor? Ring oss! +46 8 31 55 31

köpvillkor

1. företagsinformation

www.partsrunner.se tillhandahålls av Weston Tradin AB med org nummer 556764-9198. information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

2. priser

varje vara anges inklusive moms i svenska kronor. i kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar

3.1 betalning

betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

3.2 kortbetalning

kortbetalning accepteras av visa, MasterCard och maestro. debitering av ditt betalkort sker direkt

3.3.1 faktura & delbetalning

i samarbete med collector erbjuder vi faktura och delbetalning. tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. mer information och fullständiga villkor om collector betalsätt hittar du på www. collector.se

fakturan har en förfallotid om 14 dagar. efter genomfört köp skickas fakturan till din folkbokföringsadress. du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på collector.se

för att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i sverige och minst 18 år gammal. betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare förutsätter vi att du har skött dina ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik.

en kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. kreditupplysningar som tas av collector påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

3.3.2 frågor kopplade till din faktura eller delbetalning
collectors kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. kontakta oss via telefon på 010-161 00 00

 

3.3.3 återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp
du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos collector. collector återbetalar den summa du har betalat efter att vi har fått uppgift om godkänd retur från handlaren. återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med fakturauppgifterna. https://www.collector.se/kundservice/

3.3.4 pris

period                ränta                                               månadsavgift                                administrationsavgift

3 mån                 0,00%                                              30 kr                                                 0 kr

6 mån                 0,00%                                              30 kr                                                 95 kr

12 mån               9,95%                                              30 kr                                                 195 kr

24 mån               19,95%                                            30 kr                                                 295 kr

4. frakt & fraktmetoder

en fraktkostnad om 120 kr tillkommer på samtliga beställningar. vi levererar din vara med db schenker

4.2 leveranser

beställningar som läggs före klockan 12.00 behandlas samma dag och levereras normalt inom 1–7 dagar. leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället eller postombud i närheten av din adress


4.3 skadade varor och reklamationer


Reklamationsrätten hos partsrunner.se tillämpas inom 36 månader efter mottagen vara. Reklamationsrätten tillämpas ursprungliga fel som kan härledas till fabrikationsfel.

Utöver reklamationsrätt så lämnar Partsrunner.se 1 års garanti första året, vissa undantag så som förbrukningsartiklar exempelvis batterier kan ha en kortare garanti, se instruktionsboken för mer information.
 Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt. Definitionen av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis fel montering eller vätskeskador.
 På www.lagen.nu kan du läsa lagen i dess helhet.

Av kund felaktig hand havande eller felaktiga inställning - montering av varan gäller ej reklamationsrätt. 

Utöver reklamationsrätt så lämnar Partsrunner.se 1 års garanti första året, vissa undantag så som förbrukningsartiklar exempelvis batterier kan ha en kortare garanti, se instruktionsboken för mer information. Garantin är frivillig att lämna men reklamationsrätten är lagstadgad och gäller alla produkter. Den största skillnaden mellan reklamationsrätt och garanti är att under reklamationstiden så ligger bevisbördan hos konsumenten att bevisa att felet är ursprungligt. Definationen av ett ursprungligt fel är att felets funnits redan vid leverans och att användaren inte har kunnat påverka felet samt inte bero på exempelvis slitage, onormal användning, vanvård eller någon form av yttre påverkan exempelvis fel montering eller vätskeskador. På www.lagen.nu kan du läsa lagen i dess helhet.

När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen info@partsrunner.se så får du vidare instruktioner.

Du har 3 års reklamationsrätt enligt svensk lag.

Reklamationsrätt gäller även vid företagsköp men lyder under köplagen.  Detta ger rätt att få produkten reparerad vid produktionsfel eller annan brist hos produkten. Tidsfristen för reklamation är normalt två år från köpstillfället, men kan variera beroende på avtal vid köp.Weston Trading AB  lämnar 1 års garanti och 2 års reklamationsrätt till företagskunder.

5. ångerrätt och öppet köp

som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen oförändrat skick. du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd utöver detta. vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten

6. återbetalningsskyldighet

om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan. du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. vi betalar allting returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror

se även konsumentverket eller distanshandelslagen

7. personuppgiftsbehandling

för att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Weston Tradin AB att behandla dina personuppgifter. all vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under bilaga 1personuppgiftsbehandling.

8. kontakt & kundtjänst

kontaktuppgifter till oss finner ni här

9. cookies

en cookie är en textfil som skickas från en webbsida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

10.1 force majeure
force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

10.2 ändring av avtalsvillkor
efter att kund genomfört ett köp äger säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet

10.3 klagomål
har kundklagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner här

10.4 tvister & lagar
svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.


bilaga 1personuppgiftsbehandling

Weston Tradin AB med org nummer 556764-9198, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.test.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. personuppgifter behandlas för att Weston Tradin AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”ändamålen”):

 • för att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
 • för att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
 • för att hantera eventuella returer.
 • för att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
 • för att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
 • för att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
 • för att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Weston Trading AB`s erbjudanden och tjänster.

de uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. de uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”personuppgifterna”). personuppgifterna är nödvändiga för att Weston Tradin AB ska kunna uppnå ändamålen. viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Weston Tradin AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. vissa behandlingar baseras även på Weston Tradin AB`s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Weston Tradin AB`s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Weston Tradin AB anlitar för att uppnå ändamålen, t.ex. för leverans. dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför eu/ees. om europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför eu/ees, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”gdpr”). dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. behandlingen av personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge som Weston Tradin AB är förpliktade att göra detta. därefter raderas personuppgifterna.

om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifterna kan du kontakta Weston Tradin AB via info@partsrunner.se. du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt gdpr har som registrerad. vänligen notera att rättigheterna enligt gdpr inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. dina rättigheter enligt gdpr inkluderar följande:

 • rätt till tillgång – enligt artikel 15 gdpr har du rätt att ta del av personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. den informationen finns i detta dokument.
 • rätt till rättelse – enligt artikel 16 gdpr har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 gdpr rätt att få personuppgifterna raderade.
 • rätt till begränsning av användning – under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 gdpr rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna.
 • rätt till dataportabilitet – enligt artikel 20 gdpr har du rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • rätt att göra invändningar – enligt artikel 21 gdpr har du rätt att invända mot viss behandling av personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Weston Tradin AB`sberättigade intressen.
 • slutligen har du också rätt att inge klagomål till datainspektionen, som kan kontaktas viadatainspektionen@datainspektionen.se

eller 08-657 61 00.

                                                                       ___________________

Weston Tradin AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna försäljningsvillkor.